© 2002-2004   www.matomsoft.pl

Wybory do Sejmu i Senatu 2023

 

 

Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

 

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza:

pkw.gov.pl

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie:

konin.kbw.gov.pl

 

 

 

-         POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pobierz treść:   PDF (333,8 kB)

 

 

-         Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 

Pobierz treść:   PDF (121 kB)

 

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 126/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dolsk na stałe obwody głosowania

 

Pobierz treść:   PDF (1,43 MB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 17/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Dolsk do stanu faktycznego

 

Pobierz treść:   PDF (1,4 MB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych

 

Pobierz treść:   PDF (200 kB)

 

 

-         Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

Pobierz treść:   PDF (216 kB)

 

 

-         Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

 

Pobierz treść:   PDF (347 kB)

 

 

-         Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Pobierz treść:   PDF (141 kB)

 

 

-         Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 

Pobierz treść:   PDF (270 kB)

 

 

-         Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 

Pobierz treść:   PDF (289 kB)

 

 

-         KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 sierpnia 2023 roku o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

 

Pobierz treść:   PDF (160 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 11 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

Pobierz treść:   PDF (68,5 kB)

 

 

-         INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 18 września 2023 r. o losowaniach

 

Pobierz treść:   PDF (40,4 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 151/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego

 

Pobierz treść:   PDF (60,9 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 19 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 37 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pobierz treść:   PDF (1,34 MB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 19 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 92 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pobierz treść:   PDF (177 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 154/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego

 

Pobierz treść:   PDF (42,4 kB)

 

 

-         Dowozy do lokali wyborczych - harmonogram

 

Pobierz treść:   PDF (46,5 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 171/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (198 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 171/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (204 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 200/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (196 kB)

 

 

-         Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (59,6 kB)

 

 

-         Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy dla obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (32,1 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONINIE z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w okręgu wyborczym nr 37 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu

 

Pobierz treść:   PDF (330 kB)
.:  Powrót  :.