Otwiera stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.plInstrukcja obsługiRedakcja Biuletynu
    ZMIEŃ NA: wysoki kontrast i czcionka Serwis internetowy - www.dolsk.pl      
 Wersja do wydruku

Wybory Samorządowe 2024 

 

 

Wybory Samorządowe 2024
zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza:

pkw.gov.pl

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie:

konin.kbw.gov.pl

 

 

 

 

-         ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Pobierz treść:   PDF (313 kB)

 

 

-         ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Pobierz treść:   PDF (271,8 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 234/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Dolsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Pobierz treść:   PDF (1,4 MB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 19/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dolsk na stałe obwody głosowania

 

Pobierz treść:   PDF (1,42 MB)

 

 

-         KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 stycznia 2024 roku o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

 

Pobierz treść:   PDF (52 kB)

 

 

-         KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 31 stycznia 2024 r. informujący o wyborach i liczbie mieszkańców gmin

 

Pobierz treść:   PDF (132 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu

 

Pobierz treść:   PDF (253 kB)

 

 

-         Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

 

Pobierz treść:   PDF (128 kB)

 

 

-         Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

 

Pobierz treść:   PDF (215 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 lutego 2024 roku informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Pobierz treść:   PDF (174 kB)

 

 

-         INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

 

Pobierz treść:   PDF (201 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 184/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 

Pobierz treść:   PDF (209 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 185/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

 

Pobierz treść:   PDF (193 kB)

 

 

-         INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku o terminach dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych oraz o składzie i siedzibie

 

Pobierz treść:   PDF (78,9 kB)

 

 

-         UCHWAŁA NR 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA ZMIANY MPG w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (636 kB)

 

 

-         UCHWAŁA NR 4/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAINA DWUNASTU JEZIOR w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (1,26 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 4 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych

 

Pobierz treść:   PDF (345 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 4 marca 2024 roku informujące wyborców o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

Pobierz treść:   PDF (67,6 kB)

 

 

-         INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku o terminach dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (45,5 kB)

 

 

-         INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 11 marca 2024 r. o terminie losowań w celu powołania w gminie Dolsk obwodowych komisji wyborczych

 

Pobierz treść:   PDF (39,4 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 217/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Pobierz treść:   PDF (64,7 kB)

 

 

-         INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku o losowaniu numerów dla list kandydatów zgłoszonych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (44,7 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (384 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (268 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

 

Pobierz treść:   PDF (320 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7

 

Pobierz treść:   PDF (622 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8

 

Pobierz treść:   PDF (630 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 218/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

 

Pobierz treść:   PDF (40,4 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (46,3 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Pobierz treść:   PDF (726 kB)

 

 

-         Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

 

Pobierz treść:   PDF (59 kB)

 

 

-         Dowozy do lokali wyborczych - harmonogram

 

Pobierz treść:   PDF (44,4 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 270/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (194 kB)

 

 

-         Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy dla obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (31,9 kB)

 

 

-         Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku o terminach dyżurów w dniu 6 i 7 kwietnia 2024 r.

 

Pobierz treść:   PDF (45 kB)

 

 

-         PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (61,9 kB)

 

 

-         PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (74,9 kB)

 

Pobierz załączniki do protokołu (okręgi):   ZIP

 

 

-         OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego [WYCIĄG] - gm. Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (82,2 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego [WYCIĄG] - Gmina Dolsk

 

Pobierz treść:   PDF (50,9 kB)

 


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Urząd Miasta i Gminy Dolsk 
Pl. Wyzwolenia 4, tel. 61 28-25-001 
e-mail: umig@dolsk.pl