Otwiera stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.plInstrukcja obsługiRedakcja Biuletynu
    ZMIEŃ NA: wysoki kontrast i czcionka Serwis internetowy - www.dolsk.pl      
 Wersja do wydruku

Wybory Samorządowe 2024 

 

 

Wybory Samorządowe 2024
zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza:

pkw.gov.pl

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie:

konin.kbw.gov.pl

 

 

 

 

-         ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Pobierz treść:   PDF (313 kB)

 

 

-         ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Pobierz treść:   PDF (271,8 kB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 234/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Dolsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Pobierz treść:   PDF (1,4 MB)

 

 

-         POSTANOWIENIE NR 19/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dolsk na stałe obwody głosowania

 

Pobierz treść:   PDF (1,42 MB)

 

 

-         KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 stycznia 2024 roku o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

 

Pobierz treść:   PDF (52 kB)

 

 

-         KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 31 stycznia 2024 r. informujący o wyborach i liczbie mieszkańców gmin

 

Pobierz treść:   PDF (132 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu

 

Pobierz treść:   PDF (253 kB)

 

 

-         Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

 

Pobierz treść:   PDF (128 kB)

 

 

-         Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

 

Pobierz treść:   PDF (215 kB)

 

 

-         OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 lutego 2024 roku informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Pobierz treść:   PDF (174 kB)


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Urząd Miasta i Gminy Dolsk 
Pl. Wyzwolenia 4, tel. 61 28-25-001 
e-mail: umig@dolsk.pl